coming soon
بریکینگ بد - فصل 2 قسمت 11 Breaking Bad Season 2 - Part 11
00:41:54 دقیقه 1394/08/27 (آمریکا)
با قتل دو قاچاقچی والتر از تولید مواد مخدر عقب می کشد ، اما او که مجبور به انجام شیمی درمانی برای سرطان است برای تامین هزینه های بالای درمان سرطان نزد جسی باز میگردد و با یک قاچاقچی دیگر همکاری و معامله شان را از سر میگیرند . اما این قاچاقچی تصمیم به کشتن این دو میگیرد که در نهایت به ضرب گلوله جسی نیمه جان رها میشود . در این میان باجناق پلیس والتر بنا به درخواست خانواده اش در پی او هستند که چند روزیست ناپدید شده است . با گرفتن رد خودروی جسی باجناق والتر به محل حادثه میرسد و آن قاچاقچی را از پای در می آورند . والتر برای طبیعی جلوه دادن غیبتش ، خودش را به فراموشی می زند و او را در بیمارستان می یابند . پس از مدتی والتر و جسی تصمیم میگیرند تولید مواد مخدر را از سر گرفته و این بار قرار بر این میشود که این دو باند توزیع مواد مخدر خود را داشته باشند .
0

دیدگاه ها