coming soon
شاهگوش قسمت 3
01:11:40 دقیقه 1392/07/28 (ایران)
با حضور عده ای از کسبه کله پزی عدالت توسط خانوادۀ رحمان بازگشایی می شود . میلاد که دل خوشی از امیرعلی ندارد به مخالفتش با رابطۀ او و گندم ادامه می دهد . سرگرد خفته و سرگرد سرخی به سراغ شاهد یک چشم حادثۀ قتل می روند و در این میان راز ماشین قاتل برای آنها باز می شود و آنها با توجه به سه شماره ای که از پلاک ماشین موجود است به سراغ اولین مظنون این پرونده می روند . . .
0

دیدگاه ها