coming soon
شاهگوش قسمت 18
01:01:09 دقیقه 1393/02/07 (ایران)
گندم با دیدن ماشین دکتر نوسان با چالش ذهنی سختی گرفتار می شود . یا باید قید واحد درسی با دکتر نوسان را بزند و به کلانتری برود و یا اینکه سکوت کند . امیرعلی نیز با دیدن پژویی منطبق با پژوی قاتل در خیابان با مردی درگیرمی شود و کارش به کلانتری و بازداشتگاه می کشد . گندم تصمیم خود راگرفته و نزد سرگرد خفته رفته و ماجرای پژوی دکتر نوسان رااطلاع می دهد که در واقع شروع یک ماجرای جدید رقم می خورد...
0

دیدگاه ها