coming soon
شاهگوش قسمت 23
01:00:53 دقیقه 1393/03/11 (ایران)
در ادامه تحقیقات خفته راجع به پسر سردار درویشی و ماشین قاف کاف ، اوضاع کلانتری ملت و درگیری های خفته نیز با این مسئله بحرانی تر می شود ، پای عطا واعظی نیز دوباره به پرونده باز شده و او نیز رازهایی را بر ملا می کند که مرتبط با ابراهیم درویشی است ، خفته برای جمع آوری مدارک بیشتر هومن را راهی ماموریتی محرمانه می کند . . .
0

دیدگاه ها