coming soon
شاهگوش قسمت 25
00:58:00 دقیقه 1393/03/25 (ایران)
ابی درویشی در حال مذاکره با قویترین مرد ایران ، قدرت فاتح است ، تا او را به نوعی علیه قاف کاف اجیر کند ، در ادامه سرگرد سرخی که به همراه آب پرور ماموریت دارد آنها را زیر نظر داشته باشد متوجه می شود که ماشین قدرت فاتح همان پژو سبز لجنی ست ولذا اقدام به بازداشت او می کند . ابی درویشی برای وساطت همراه آنها راهی کلانتری می شود غافل از اینکه پای خودش نیز در این پرونده گیر است ...
0

دیدگاه ها