coming soon
شاهگوش قسمت 27
01:01:48 دقیقه 1393/04/08 (ایران)
از آنجا که ماشین خجسته چمانی همان پژوی سبز لـجنی ست خفته مجبور است که ماشین او را توقیف کند ، اما سرخی پیشنهاد بهتری دارد و اینکه با بازجویی تک به تک از عطا واعظی و ابی درویشی و قدرت فاتح قاتل کله پز پیدا خواهد شد و خفته با پیشنهاد سرخی موافقت می کند و غافل از اینکه پرده از چه راز هولناکی برداشته می شود . . .
0

دیدگاه ها