coming soon
گینس
01:29:02 دقیقه 1393/06/29 (ایران)
سه برادر که در یک مزرعه شترمرغ کار می کنند، تصمیم می گیرند تا کار بزرگی انجام داده و نام یکی از شترمرغ ها را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کنند که در ادامه اتفاقات مختلفی برای آنها به همراه دارد و…
2

عکس‌ها

دیدگاه ها

بسیار فیلم سطح پایینی بود
عالی