coming soon
این زن حقش را می خواهد
01:19:47 دقیقه 1395/12/10 (ایران)
این فیلم داستان پایداری یک زن را روایت می‌کند که سعی درگرفتن حق قانونی اش از طریق مراجع قضایی برای قصاص فردی که او را مضروب کرده دارد .
0

دیدگاه ها