coming soon
360 درجه
01:45:26 دقیقه 1396/04/13 (ایران)
پسر جوانی در آستانه ازدواج با همسرش درگیر یک ماجرای مواد مخدری می‌شود و به زندان می‌افتد . آزاد شدن وی از زندان پس از سه سال سرآغاز اتفاقات زیادی است که پای پلیس و مافیای مواد مخدر را پیش می‌کشد .
0

ویدئوها

دیدگاه ها