coming soon
امروز (پشت صحنه)
00:30:01 دقیقه 1396/04/23 (ایران)
یونس راننده تاکسی کهنه‌کار ، در پایانِ یک روزِ کاری به زن جوان بارداری کمک می‌کند تا به بیمارستان برسد . غافل از اینکه در بیمارستان اتفاقاتِ زیادی در انتظارِ اوست . پزشک و کارکنان بیمارستان پیشداوری‌هایی گوناگون دربارهٔ راننده و ارتباطش با زن دارند ، اما در مقابل پرسش‌های خود فقط با سکوت راننده روبرو می‌شوند .
0

دیدگاه ها