coming soon
سیزده (پشت صحنه)
00:24:42 دقیقه 1396/04/25 (ایران)
بمانی پسر ۱۳ ساله‌ای است در سن رشد ، که پدر و مادرش در آستانهٔ جدا شدن هستند . مادر خانه را ترک می‌کند و پدر غرق در کار است . بمانی به دلیل تنهایی و عقده‌هایی که برایش به وجود آمده به جوان‌های بزرگتر از خودش پناه می‌برد و این باعث تغییر و تحولی در وی می‌شود که هویت واقعی و اصلی او را تغییر می‌دهد . درست وقتی که این پسر باید به ثبات شخصیتی برسد با افرادی بُر می‌خورد و با آنها وارد ماجراهایی می‌شود که باعث بروز اتفاقاتی در زندگی اش می‌گردد …
0

دیدگاه ها