coming soon
تلفن همراه رئیس جمهور
01:30:14 دقیقه 1390/04/07 (ایران)
پیرمردی که شغلش باربری است و قصد خرید سیم‌کارت و تلفن همراه را دارد که دست بر قضا سیم کارت خاموش سالیان گذشته رئیس جمهور مورد معامله قرار می‌گیرد .
0

دیدگاه ها