coming soon
بوی پیراهن یوسف
01:34:34 دقیقه 1374/11/18 (ایران)
دایی غفور راننده یک تاکسی فرودگاه ، با وجود همه مدارکی که ثابت می‌کند پسرش یوسف در جنگ شهید شده ، هنوز فکر می‌کند که او زنده است و حتی حرف دامادش اصغر را که همرزم یوسف بوده قبول نمی‌کند . او با این که پلاک یوسف را هم در شکم یک کوسه یافته‌اند ، همیشه منتظر است پسرش بازگردد . دایی غفور در فرودگاه با دختر جوانی به نام شیرین آشنا می‌شود که ...
0

دیدگاه ها