coming soon
بازی بزرگان
01:16:25 دقیقه 1369/02/23 (ایران)
در پی تهاجم ارتش عراق و اشغال یکی از شهرهای کوچک مناطق مرزی غرب کشور، عده زیادی از اهالی شهر کشته می شوند و زنده ها با شتاب و در زیر بمباران ، شهر را ترک می کنند ...
0

دیدگاه ها