coming soon
عشق و مرگ
01:38:34 دقیقه 1369/07/27 (ایران)
دکتر متینی در سال های پیش از انقلاب، ابتدا جزو دانشجویان مبارز بوده اما با طرح و توطئه پدرزنش که یکی از سران ساواک بوده، به همرزمانش خیانت کرده و از این رهگذر به زندگی مرفهی دست یافته است...
0

دیدگاه ها