coming soon
فرش باد
01:45:21 دقیقه 1382/10/11 (ایران)
یک طراح زن ژاپنی بافت یک فرش را که قرار است در کارناوال شهر ناکایاما به نمایش در آید به بافندگان اصفهانی سفارش می‌دهد اما مرگ او باعث ناتمام ماندن این اقدام می‌شود و...
0

دیدگاه ها