coming soon
کارگر ساده نیازمندیم (پشت صحنه)
00:27:59 دقیقه 1396/07/23 (ایران)
قدم یک جوان ساده که برای کار از شهرستان به تهران آمده و در مغازه رحمت شاگردی می‌کند و عاشق مونس دختر رحمت شده است .
0

دیدگاه ها