coming soon
زیر سقف دودی Under The Smoky Roof
01:51:02 دقیقه 1397/02/25 (1395)
شیرین که در زندگی خانوادگی با فرزند و همسرش به تدریج دچار مشکل می‌شود، به دنبال پـیدا کردن راهی برای ایجاد ارتباط با آنهاست، که موفق نمی‌شود و به بحران می‌رسد. تلاش مجدد او برای برون رفت او از این بحران او را با چالش جدیدی رو به رو می‌کند.
0

ویدئوها

دیدگاه ها