coming soon
مرداد MORDAD
01:12:39 دقیقه 1397/09/05 (1397)
زوج جوان پرستاری بعد از سالها زندگی مشترک می خواهند صاحب فرزند شوند اما بعلت سابقه ی سقط جنین از نظر پزشکی فعلاً امکان آن فراهم نیست و درمانهای خاصی را می طلبد ، زوج جوان به سختی در حال فراهم کردن هزینه ی درمان ناباروری و سفر به لندن هستند تا اینکه اتفاقاتی باعث تردید زن برای ادامه ی مسیر درمان میشود
0

ویدئوها

عکس‌ها

دیدگاه ها