coming soon
دلم می خواد
01:38:43 دقیقه 1397/10/03 (۱۳۹۷)
بهرام فرزانه نویسنده‌ای است که مدت‌هاست نمی‌تواند داستان بنویسد. ناگهان بر اثر یک تصادف اتومبیل، آهنگی در ذهنش تکرار می‌شود که او را به رقص می‌آورد. همین اتفاق شوق نوشتن را در او برمی‌انگیزد.
0

ویدئوها

دیدگاه ها