سید محمد امامی
سید محمد امامی
سید محمد امامی، تهیه کننده سینما و تلویزیون، در آثاری همچون سریال تلویزیونی «شهرزاد ۱»، سریال تلویزیونی «شهرزاد ۲» و سریال تلویزیونی «شاهگوش» فعالیت داشته است.

فیلم ها