شایلی محمودی
شایلی محمودی
شایلی محمودی، تا سال ۱۳۹۵ فعالیت حرفه‌ای بازیگری و هنری نداشت اما در فیلم «سلام بمبئی» (۱۳۹۵) یکی از نقش‌های این فیلم را بازی کرد. در بعضی رسانه‌ها در مورد بیوگرافی شایلی محمودی، گفته شده که شایلی اصالتا هندی است اما این خبر از سوی شایلی و همسرش بنیامین تایید یا رد نشده است (تا سال ۱۳۹۵).