مجید توکلی
مجید توکلی، کارگردان سینما، سال ۱۳۶۰ در شهر تهران متولد شد. وی دارای مدرک کارشناسی در رشته معماری است.